Zebranie

Zapraszamy wszystkich członków Sekcji nr 4 Wągrowiec na zebranie organizacyjne które odbędzie się w niedzielę 10 marca 2019 o godzinie 15.00 w Świetlicy Sekcyjnej przy ulicy Rzecznej .

 

 

Wystawa Okręgu Piła “Rosko 2018”

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

ZARZĄD OKRĘGU PIŁA

UL. Strzelecka 1, 64-920 Piła

Adres do korespondencji: ul. Sportowa 10/1 64-920 Piła

Nr konta: Bank Pocztowy O/Piła 83 1320 1351 2212 8999 2000 0001

NIP: 764-246-56-49

KOMUNIKAT

dotyczy Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych – Rosko 2018 –

 Decyzją Zarządu Okręgu organizację Wystawy Gołębi Pocztowych PZHGP Okręgu Piła w 2018 roku powierzono Zarządowi Oddziału Czarnkowsko-Wieleńskiemu. Na zebraniu w dniu 01.10.2018 roku wybrano Komitet Organizacyjny Wystawy, który ustalił jej miejsce i termin – odbędzie się ona w dniach 08 i 09 grudnia 2018 roku w Rosku (Dom Kultury).

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 Przewodniczący – Krych Roman

 Z-ca przewodniczącego – Sołtysiak Zbigniew

 Sędzia PZHGP – Nowak Roman

 Sekretarz – Bartoszak Michał

Skarbnik – Szukała Dariusz

Gospodarz – Piochacz Zenon

Członkowie – Gogołek Wiesław, Marcinkowski Krzysztof, Paliwoda Stanisław, Niżyński Dawid.

 

Sprawy organizacyjne :

 

1. Deklarację należy wypełnić w jednym egzemplarzu dla każdego wystawionego gołębia wpisując go do odpowiedniej klasy. Rozpatrywane będą tylko deklaracje z okrągłą pieczęcią Okręgu.

2. Od każdego wystawionego gołębia pobierana będzie opłata w wysokości 5 zł.

3. Zarządy Oddziałów wypełnione i sprawdzone pod względem rzeczowym i merytorycznym karty zgłoszeń wraz z wpłatą przekażą Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy do dnia 15 listopada 2018 roku.

4. Gołębie należy dostarczyć osobiście lub przez konwojenta w czwartek tj. 06 grudnia 2018 roku pomiędzy godz. 18:00, a 20:30.

5. Zgodnie z regulaminem wystaw PZHGP 20% gołębi z najlepszą oceną sędziowską otrzyma nagrody. Wysokość i podział nagród organizator poda po rozeznaniu pełnej ilości eksponowanych gołębi.

6. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w sobotę 08 grudnia 2018 roku od godz. 9:00 do 20:00 oraz w niedzielę 09 grudnia 2018 v roku od godz. 8:00 do 16:00. Cena biletu 10 zł wraz z katalogiem wystawy. Młodzież szkolna oraz kobiety – wstęp wolny. 6. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę od godz. 14:00.

7. Wydawanie gołębi nastąpi po zamknięciu wystawy w niedzielę po godz. 16:30.

8. Organizatorzy mają nadzieję, że na wystawie zaprezentowana zostanie jak największa ilość najlepszych gołębi w poszczególnych klasach.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia gołębia na wystawę.

10.Tradycyjnie na wystawie dokonany zostanie wybór reprezentacji Okręgu Piła na 67 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych organizowaną przez PZHGP.

11.Komitet organizacyjny przypomina także o podjętej przez Zarząd Okręgu Piła uchwale, która zobowiązuje hodowców sklasyfikowanych we współzawodnictwie na poziomie Okręgu w 2018 roku do wystawienia gołębi na wystawie. Hodowca, który nie podporządkuje się tej uchwale nie zostanie sklasyfikowany we współzawodnictwie okręgowym w 2019 roku (nie dotyczy mistrzostwa Regionu i Polski). Poniżej lista hodowców z poszczególnych Oddziałów zobligowanych do zgłoszenia gołębi na wystawę:

Oddział Chodzież (0270) Lisiewicz Sławomir, Lisiewicz Alina, Maślanka Rafał, Maślanka Piotr, Trznadel Tadeusz, Piętka Zbigniew, Panek H i T.

Oddział Pilsko-Złotowski (0271) Michałek Andrzej, Rudnicki Waldemar, Sołtysiak Zb. -Tausz J., Chyła Wiesław, Pela Andrzej, Kin Krzysztof, Kin Halina, Kin Wioletta.

Oddział Trzcianka (0272) Sasiński Sł.+M., Indrzejczak Zdzisław, Koza Waldemar, Bielecki Andrzej, Kurylczyk Antoni, Dobosz Zdzisław, Kościński Arkadiusz.

Oddział Czarnkowsko-Wieleński (0425) Matkowski Marek, Krych Roman, Gogołek Wiesław, Wardęga Sebastian, Graś Mariusz, Norkowski Wiesław, Sobek Tadeusz, Jastrzębski R+T, Ostrowski Arkadiusz, Śmierzchalski Jan, Bilski R+R, Niżyński Dawid, Pertek Radosław, Przesłański Maciej, Mądrawski Jacek, Błoch Leszek.

Oddział Wągrowiecko-Rogoziński (0443) Duda Andrzej, Żuchowski Jarosław, Jarosz Tadeusz, Pijanowski Sławomir, Kaczmarek Zdzisław.

 

 Na wystawie będą obowiązywały następujące kategorie:

 

Kategoria STANDARD (samczyki) Konkursy zdobyte w latach 2017–2018, łącznie 2.500 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W 2018 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 750 kkm.

 

Kategoria STANDARD (samiczki) Konkursy zdobyte w latach 2017–2018, łącznie 2.000 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W 2018 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 600 kkm.

 

 Kategoria STANDARD MŁODE (samczyki) Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2018 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

Kategoria STANDARD MŁODE (samiczki) Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2018 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

 

 Kategoria SPORT A Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 10 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 100 – 400 km, łączny kilometraż minimum 1.500 kkm.

 

Kategoria SPORT B Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 8 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 300 – 600 km, łączny kilometraż minimum 2.800 kkm.

 

 Kategoria SPORT C Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 6 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 150 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 500 km, łączny kilometraż minimum 3.300 kkm.

 

Kategoria SPORT D Gołębie z 11 konkursami w latach 2017–2018, łączny kilometraż minimum 3.500 kkm wg klucza: · od 100 – 400 km minimum 3 konkursy (maksymalnie 5 konkursów) · od 300 – 600 km minimum 2 konkursy (maksymalnie 6 konkursów) · powyżej 500 km minimum 1 konkurs (maksymalnie 3 konkursy)

 

 Kategoria SPORT E MARATON Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 4 konkursy na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 700 km.

 

Kategoria F (Młode) Gołębie młode, które zdobyły w roku 2018 łącznie 3 konkursy na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 100 km, łączny kilometraż minimum 300 kkm.

 

Kategoria G (Roczne) Gołębie roczne, które zdobyły w roku 2018 łącznie 5 konkursów na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 100 km, łączny kilometraż minimum 500 kkm.

 

Kategoria H (Dorosłe) Gołębie, które zdobyły w roku 2018 łącznie 6 konkursów na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 300 km, łączny kilometraż minimum 1.800 kkm.

 

Kategoria SPORT W (WYCZYN DOROSŁE) Gołębie, które zostaną sklasyfikowane wg najwyższego konkurso–kilometrażu uzyskanego w latach 2017–2018 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

 

 Kategoria S (Specjalna Młode) Gołębie młode, które zdobyły w roku 2018 łącznie 2 konkursy na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość powyżej 100 km, łączny kilometraż minimum 200 kkm.

 

W poszczególnych kategoriach gołębie zostaną sklasyfikowane:

– kategorie STANDARD (dorosłe i młode) oraz S (Młode) – wg oceny sędziowskiej,

– kategorie SPORT: A, B, C, D, E, F, G, H – wg najniższego coefficjentu.

– w kategorii W (Wyczyn) – wg najwyższego konkurso-kilometrażu.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i miłośników gołębi pocztowych wraz z rodzinami do wzięcia udziału w wystawie. Jest to doskonała okazja do promowania naszego stowarzyszenia i pięknego hobby, a także do poszerzania wiedzy o pokroju gołębia pocztowego. Ponadto takie spotkania dają możliwość nawiązywania nowych znajomości i wymiany doświadczeń hodowlano- lotowych. Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do Zarządów Oddziałów podległych PZHGP Okręg Piła o umieszczenie komunikatu o wystawie okręgowej na oddziałowych stronach internetowych, a także rozpowszechnieniu informacji o jej organizacji wśród wszystkich Hodowców i znajomych.

 

Za Komitet Organizacyjny:

 Sekretarz                         Prezes Okręgu                                   Przewodniczący

 Bartoszak Michał            Sołtysiak Zbigniew                                Krych Roman